FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Se hvem vi er

Udlejningsafdelingen

Udlejningsafdelingen

Vores afdeling er placeret tæt ved receptionen, da det er os, der har den primære kontakt (både telefonisk og personligt) til vores beboere og ansøgere. Vi besvarer spørgsmål vedrørende indflytning, fraflytning, husleje, klagesager, boligtilbud, venteliste og meget mere. Derudover beskæftiger vi os med egentlig sagsbehandling såsom udfærdigelse af kontrakter, boligtilbud og flytteopgørelser. 

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen

Vi servicerer beboerne i forbindelse med deres forbrugsregnskaber og foretager udbetalinger til både beboere og samarbejdspartnere i sager vedrørende istandsættelse af lejemål og udgifter vedrørende vedligeholdelseskontoen. Derudover udarbejder vi budgetter og årsregnskaber for boligorganisationerne og de enkelte afdelinger, og har også tæt kontakt til afdelingernes formænd i forbindelse med regnskaber og budgetlægning.

Driftsafdelingen

Driftsafdelingen

Vi har det overordnede ansvar for driften af vores afdelinger, både i forhold til de økonomiske og administrative aspekter, men også i forhold til planlægningen og udførelsen af vedligeholdelsen af ejendommene. I denne forbindelse har vi tæt kontakt til ejendomsfunktionærerne, ligesom vi også har et nært samarbejde med beboerdemokraterne om driften (bl.a. ved deltagelse i afdelingsmøder m.m.).  Derudover udfærdiger vi forretningsgange og arbejdsgangsbeskrivelser samt behandler råderetssager.